Opname Estafette

Voor de opname van de estafette avonden hebben we een nieuwe Vimeo pagina.
De link naar de opnamen van de avonden zijn hier onder te vinden.

Seks

Avond 1: Goddelijke sex
Avond 1: Samenvatting
Avond 2: De impact van sex
Avond 2: Samenvatting
Avond 3: Porno
Avond 3: Samenvatting
Avond 4: Sex buiten het huwelijk
Avond 4: Samenvatting
Avond 5: Homofilie
Avond 6: Lust
Avond 7: Grensoverschrijdende sex

Geld

Avond 1: Geld I
We hebben in verband met de te behandelen onderwerpen gekozen om deze opname door middel van een wachtwoord te beveiligen.

Hiermee willen we voorkomen dat deze opnamen gaan “zwerven” over het internet.

Indien u deze opname met iemand buiten onze gemeente wil delen, vragen wij u eerst contact op te nemen met een van de oudsten van onze gemeente.