Geschiedenis

Geschiedenis:

Onze gemeente is opgericht op 17 september 1998 door de toenmalige voorganger Henk Rothuizen, onder de naam “The Church On The Way, Rotterdam.
De keus voor deze naam kwam destijds voort uit de goede relatie met Jack Hayford, de voorganger van The Church On The Way van Nuys Californië (Amerika) die ten tijde van de oprichting als moeder gemeente fungeerde.

Een nieuw hoofdstuk…

In december 2012 werd een lang gekoesterde wens (een eigen gebouw) werkelijkheid, toen we als gemeente in de gelegenheid kwamen de Oosterkapel in Rotterdam – Kralingen aan te kopen.
Met de verhuizing naar het nieuwe gebouw en daarmee ook ons vertrek uit het centrum van de stad, is besloten de inmiddels geplande overdracht van het voorgangerschap, van Henk Rothuizen naar Martin en Marjan van der Plas, te versnellen. Op 27 januari 2013 is, in een feestelijke openingsdienst, deze overdracht een feit geworden.

Door al deze ontwikkelingen is echt een nieuw hoofdstuk voor onze gemeente aangebroken, waarbij ook besloten is een nieuwe, Nederlandse, naam voor de gemeente te kiezen.
Uit onze, biddende zoektocht naar de juiste naam is, naar aanleiding van Joh. 15:5 de naam “ de Rank” geboren, die vanaf 22-09 2013 officieel de nieuwe naam van onze gemeente is.