ANBI informatie

Rafaël gemeente de Rank
Ringvaartweg 123
3065 AC Rotterdam

Telefoonnummer: 010-3072741

E-mail: info@mailderank.nl

Bankrekeningnummer IBAN: NL15 ABNA 0514220376 (ABN AMRO)
RSIN fiscaal nummer: 810569504

ANBI:

Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt gedaan aan een instelling die een z.g. ANBI-beschikking van de belastingdienst heeft ontvangen (ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling).

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.
Instelling: De Rank. Vestigingsplaats: Rotterdam.

Onze statutaire naam is The Church on the way Rotterdam. Onze publieke naam is Rafaël gemeente de Rank.
Onze rechtsvorm: Kerkgenootschap

Doelstelling:

Doel van Rafaël gemeente De Rank is naast zelf (als gemeente) verder groeien en ontwikkelen in de dynamiek van Ecclesia gemeente zijn (zie jaarverslag 2017) ook met anderen delen wat we hierin ontvangen en geleerd hebben.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurstaken. Zij hebben wel recht op onkostenvergoeding voor uit hun functie gemaakte kosten. Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Samenstelling bestuur
Beleidsplan 2019
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Begroting 2019