Wie wij zijn

Wij zijn:

Rafaël gemeente “de Rank” ; een jonge, energieke, evangelisch-charismatische gemeente die midden in de maatschappij van alle dag staat.

Rafaël is een Hebreeuwse naam en bestaat uit twee woorden: Rafa en El.
Rafa betekent herstellen en El betekent God.
Het eerste deel van onze naam betekent dus: door God hersteld of God herstelt.

”de Rank” komt voort uit een tekst die God ons in 2013 gegeven heeft als basis voor onze (nieuwe) naam.
Joh 15:5 waarin Jezus zegt: ”Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.”

Onze samenkomsten:

zijn er op gericht om God te aanbidden en Hem te ontmoeten.
Onze tijd van lofprijs en aanbidding wordt gekenmerkt door enthousiaste zang en muziek maar ook door momenten van stille aanbidding.
Iedere zondag is er een uitdagende, praktische boodschap.
Naast aanbidding en prediking hebben gebed en voorbede een centrale plaats in onze samenkomsten.
Iedere zondag om 10.00 uur begint onze samenkomst en deze duurt ongeveer 1,5 uur. Daarna is er uitgebreid tijd voor koffie en aandacht voor elkaar.

Voor de kinderen:

wordt iedere zondag (afhankelijk van de leeftijd) een eigen kinderdienst verzorgd en voor de allerkleinste is er iedere week oppas.

De tieners:

komen maandelijks bij elkaar. Op deze avonden gaan gezelligheid, nadenken en discussie over actuele onderwerpen hand in hand.

Door de week:

Woensdagavond is de vaste avond waarop doordeweekse gemeente activiteiten plaatsvinden die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze activiteiten zijn bedoeld om op een laagdrempelige manier, met open deuren voor iedereen, ons geloof praktisch te maken en met elkaar/ van elkaar te leren.
Zo wordt er 2x in de maand Estafette georganiseerd. Dit is een avond die voor iedereen toegankelijk is en waarin praktische thema’s op interactieve wijze besproken worden. Voor de data verwijzen wij naar onze agenda.