(Her)ken de tijden

We dienen een sprekend God!

In deze periode, voorjaar & zomer 2021, luisteren we met elkaar naar woorden, beelden & indrukken die we hebben ontvangen in ons gesprek met Hem. 
Laat het je inspireren in het (her)kennen van de tijden! De pagina groeit wekelijks en wordt regelmatig vernieuwd en aangevuld.

Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de Geest der profetie.

Snel naar:

Deel I: Leren kijken
I - 31 mei 2021 - 'Ik zeg jullie: kijk om je heen'
II - 6 juni 2021 - 'Met welke ogen kijk je?'
III - 13 juni 2021 - 'Wat je ziet, is bedoeld om te gebruiken'

Deel II: Praktijkvoorbeelden
IV - 20 juni 2021 - Mordechai & Ester
V - 27 juni 2021 - Daniël
VI - 11 juli 2021 - Jozef I
VII - 18 juli 2021 - Jozef II
VIII - 25 juli 2021 - Jozef III
IX - 1 augustus 2021 - Jozef IV
X - 8 augustus 2021 - Jozef V
XI - 15 augustus 2021 - Jozef VI

Dan Sneed
22 augustus 2021 - Psalm 133

Deel III: Eenheid is de sleutel
XII - 29 augustus - In de beperking wordt de Meester zichtbaar
XIII - 5 september - Doe je eenheidskillers weg
XIV - 12 september - Ja zeggen
XV - 19 september - Je plaats innemen voor je omgeving

(Her)ken de tijden - Deel III - Eenheid is de sleutel

Na het woord van Dan op 22 augustus zien we: om dat waar te maken en brengen wat nodig is in deze wereld, is eenheid de sleutel.

19 september 2021

Herken de tijden XV
De dienst van 19 september 2021.

We lezen en bespreken Habakkuk.

29 augustus t/m 12 september 2021

Herken de tijden XII
29 augustus 2021.

In de beperking wordt de Meester zichtbaar.

Herken de tijden XIII
De dienst van 5 september 2021.

Doe je eenheidskillers weg.

Herken de tijden XIV
De dienst van 12 september 2021.

Jahweh - Ja zeggen.

(Her)ken de tijden - Deel II - Praktijkvoorbeelden

Zien en herkennen is de eerste stap. Maar hoe passen we dat wat we met geestelijke ogen zien toe in de praktijk? Gelukkig staat de bijbel vol met praktijkvoorbeelden.

Deze gaan we in de komende we(e)k(en) bekijken.
Wat is het eeuwig geldende principe, de geestelijke universele realiteit, achter het verhaal?
En hoe kunnen we dit naar ons toe trekken en actueel maken voor onszelf?

15 augustus 2021

De dienst van 15 augustus 2021.

We hebben gelezen / besproken:

 • Jozef VI (Genesis 45 & 46)

Zijn er gebieden waarover of waarvoor jij je geloof bent verloren?

Mag de Heilige Geest je hierop wijzen en durf jij je (opnieuw) kwetsbaar op te stellen hierover?

'Ik ben met je alle dagen van je leven en ik kom mijn beloftes na.'

Hoor dit, leef hieruit en zet deze zin niet in de etalage van je leven!

- 15 augustus 2021
Image

'Ik ben trouw.'

- 15 augustus 2021
God herbevestigt Zijn belofte aan Israel (Jakob onder zijn nieuwe door God gekregen naam) wanneer hij er zelf niet het geloof voor heeft. God is trouw.

'Ik ben trouw tot in eeuwigheid.'

Mijn liefde en trouw
zijn bij jou voor eeuwig.
Niets komt tussen ons,
want wij zijn één.

Geen angst groot genoeg
om jou te weerhouden.
Ik ga met je mee.
Ik ben jouw God.

Geen berg is te hoog.
Geen zee te onstuimig.
Kijk omhoog
en ga op weg.

'Ik ben trouw zonder condities.'

'Ik ben trouw zonder restricties.'

Romeinen 8:31-39

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

(...) Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

- 15 augustus 2021

'Ik ben trouw voorbij angst, twijfel en ongeloof.'

25 juli t/m 8 augustus 2021

De dienst van 25 juli 2021.

We hebben gelezen / besproken:

 • Jozef III 

De dienst van 1 augustus 2021.

We hebben gelezen / besproken:

 • Jozef IV 

De dienst van 8 augustus 2021.

We hebben gelezen / besproken:

 • Jozef V 

18 juli 2021

De dienst van 18 juli 2021.

We hebben gelezen / besproken:

 • Jozef II (Genesis 39)
Image
Naast dat het een heerlijk blij plaatje is: kijk goed naar de bril. Hoe kijk je naar de wereld? Door welk facetje, door welke kleur? Ben je bereid de diversiteit te zien? Of kijk je door één vlakje? 

Probeer vandaag door een ander facet - of misschien zelfs zónder bril - te kijken naar dat wat je te horen krijgt.

- 18 juli 2021

I surrender Lord.

We bidden voor de wereld. De wereld staat in brand. Het overlijden van Peter R. de Vries; de rellen in Zuid-Afrika; coronacijfers die de pan uit rijzen en waardoor vakanties niet doorgaan. Overstromingen in Duitsland, Belgie en Limburg. En dit is maar een greep uit het nieuws.

We verheffen onze stem, aanbidden God, want daar waar wij de overwinning van onze God proclameren zetten wij een profetische wind in gang, een dynamiek, die de wereld in verandering brengt.
Openbaring 19:10b:
 

'Aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest (pneuma) der profetie.'

Aanbid God, want aanbidden is profeteren. Of: Aanbid God, dan zet je een wind in beweging die profetisch zal zijn.

- 18 juli 2021
Image
Heer, hier ben ik. Dank U wel dat U gezegd hebt 'Ik geef je mijn Geest en een taal die daarbij hoort.' En daar waar ik niet meer goed weet wat ik moet zeggen, weet Uw Geest dat wel.

Laat mij, laat ons bidden in Uw taal, in vrijmoedigheid, in tongen. Want Uw stem is krachtiger dan dat wat wij met ons verstand kunnen bidden. 

- 18 juli 2021
Zet je roze bril vandaag af. Luister naar het verhaal van Jozef zoals het is - zónder te weten wat de afloop is. Hoe is de situatie écht voor hem? Als verwende jongen terecht te komen in een huis waar hij slaaf is? En daarna onterecht in de gevangenis?

Jozef veranderde van een verwende jongen naar een man die God kent en Hem liefheeft.

God stond Jozef terzijde, verbond zijn identiteit aan Jozef, en zorgde dat hij ín de situatie waarin hij zat, verschil kon maken. Hij haalde Jozef niet úit de ellendige omstandigheden, maar kwam naar Jozef toe ín de ellendige omstandigheden.

Jozef leerde dat niet alles om hem draaide, maar dat hij binnen de omstandigheden tot zegen en dienstbaar kon zijn voor anderen omdat God Zijn aanwezigheid aan hem verbond.

- 18 juli 2021

Niet de omstandigheden zijn bepalend, maar de aanwezigheid van God is bepalend.

Op het moment dat je de omstandigheden laat regeren in je hart, wordt je een bitter persoon en ga je voorbij aan het feit dat jij het verschil kunt maken omdat ik mijn aanwezigheid heb verbonden aan jou. 

- 18 juli 2021
Romein 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

- 18 juli 2021
Namens Grace Goeda (uit Zuid-Afrika).
Ingestuurd tijdens de dienst.

Isaiah / Jesaja 58:11

'The Lord will guide you continually,
giving you water when you are dry
and restoring your strength.
You will be like a well-watered garden,
like an ever-flowing spring.'


'Ik, de Heer, zal jullie aldoor leiden. Ik zal jullie te drinken geven als jullie dorst hebben. Ik zal jullie lichaam weer sterk maken. Dan zullen jullie lijken op een waterrijke tuin, op een bron die altijd water geeft.'

- 18 juli 2021
Ik zag beelden die jullie waarschijnlijk ook gezien hebben in Keulen, waar in een aardverschuiving was door de overstromingen.

Na enige tijd begreep ik dat de Heer zei: 'Dit wat jullie op aarde hebben gezien, wil ik doen in mijn Koninkrijk. Maar dan zal het een golf van liefde zijn. Het zal aardverschuivingen teweeg brengen. Op de geben en lofgezangen van mijn kinderen zal ik het werk doen. Ik zal een keer brengen in het leven van mensen. Ik zal een keer brengen in het land. En jullie zullen mijn herstellers zijn. Jullie zullen achter mij aangaan als ik herstel geef aan iedereen die daarom vraagt.'

Lees na Jesaja 58:11 ook verder, naar Jesaja 58:12 en 13.

I love you Lord
and I lift my voice
to worship you
oh my soul rejoice.

Take joy my King
in what you hear.

Let it be a sweet, sweet song,
in your ear.

Ik kreeg een nasmeulend beeld, gevoel, iets wat verteerd is. God liet zien: Hij heeft dit verteerd. Het smeult nog na, maar de wederopbouw, Zijn wederopbouw, volgt!

We bidden nieuw leven uit over dat wat verteerd is, dat wat in de as gelegd is.

- 18 juli 2021

We herheffen de naam boven alle namen:

Jezus!

Over ieder die lijdt op dit moment. Over iedere plaats. Over deze stad. Over ons land, over Europa, over deze wereld. Over een wereld die kraat en piept.

- 18 juli 2021

Kinderen kunnen door een fase gaan waarin ze bang zijn voor dingen die eigenlijk niet kunnen: bang om door het putje van het bad te worden gespoeld, of in de stofzuigerslang te verdwijnen. Dit noemen ze het magisch realisme. 

Ik dacht aan Jozef en ik dacht dat de enige manier waarop hij dit vol kon houden, was omdat Jezus zijn realiteit was. En ik dacht na over mijn realiteit en ik ben vaak bang voor dingen waar ik niet bang voor hoef te zijn.

Maar met Jezus hoef ik helemaal niet bang te zijn voor deze dingen.

- 18 juli 2021

Toen de discipelen in de boot zaten op het meer waren ze heel bang voor de hoge huizenhoge golven. En Jezus sprak de worden:

'Zwijg. Wees stil.'

En ik denk dat wij dat ook mogen uitspreken, dezelfde woorden als Jezus: 'Zwijg. Wees stil.' Over alle beangstigende dingen in deze wereld.

- 18 juli 2021

Kolossenzen 2:9-10

'Want in Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook van die volheid vervuld.'

- 18 juli 2021

De allerhoogste heeft zijn aanwezigheid aan ons verbonden. Niet omdat wij het dan zo lekker hebben, maar omdat we de wereld mogen veranderen. Herstel mogen brengen.
 
Het maakt niet uit via welke uitgang je vandaag het gebouw verlaat, maar je zult over een geplengd glas wijn moeten stappen, ik heb alle uitgangen gehad. Ik wil je vragen dat bewust te doen: wees je ervan bewust dat je de kracht van Zijn bloed meeneemt de wereld in. En alleen al daarom zúl je herstel brengen!

- 18 juli 2021

11 juli 2021

De dienst van 11 juli 2021.

We hebben gelezen / besproken:

 • Jozef I (Genesis 37)
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen, het werk van Zijn handen.

- 11 juli 2021

U die mij geschapten hebt,
U zal ik aanbidden als mijn God.

In voor- en tegenspoed, Uw liefde doet mij zingen!

Het is overduidelijk dat God Jozef inzicht geeft in de (toekomstige) tijden, Hij laat hem zien met geestelijke ogen.

Vraag: hoe wijs was het van Jozef om zijn dromen te delen, op dat moment, te delen met zijn vader en broers? En vanuit welk perspectief kijkt Jozef?

Timing is belangrijk in het delen van dat wat je met geestelijke ogen waarneemt.

Nadat je iets ontvangt van de Heer, check ook met Hem of het voor dit moment bestemd is, of je het juiste perspectief ziet, en of het bedoeld is om te delen of misschien voor iets anders.

Met de gift komt ook de verantwoording.

De manier waarop wij ons gedragen in de wereld om ons heen is voor een groot stuk bepalend in hoe mensen om ons heen kunnen ontvangen wat wij te delen of zeggen hebben. Kijk naar Jezus. Hij zei niet altijd 'lieve' dingen. Maar mensen konden het horen, omdat Hij liefde ís, omdat ze Zijn houding zagen.

- 11 juli 2021
De vragen die wij ons vandaag stellen:
 • Is er iets wat de Heer gezegd heeft voor vandaag?
 • Is er iets wat de Heilige Geest terugbrengt in je gedachten wat vandaag actueel is geworden?
Ik heb de indruk dat God zegt dat we met elkaar de kaalvreter een halt moeten toeroepen!

- 11 juli 2021
Als je loslaat, heb je twee handen om iets aan te kunnen nemen.

- 11 juli 2021
Ik zie een immens groot zandkasteel, van droog zand gemaakt, maar toch stevig genoeg voor mensen om doorheen te lopen en in te kunnen wonen. Er staat zelfs iemand op de kasteelmuren, maar toch blaast de wind soms hele stukken weg. Het is alsof God zegt: 'Het is veilig voor je, het is stevig genoeg, maar omstandigheden kunnen wel knagen en vreten.'

- 11 juli 2021
Ik zie een insectenhotel. Voor ieder insectje is een aparte kamer. God heeft voor een ieder een aparte kamer, die geschikt is precíes voor jou.

- 11 juli 2021
Lang geleden toen ik sliep wekte de Heer mij en kon ik in tongen spreken. Maar ik merk dat er iedere keer toch weer iets is wat probeert zodat ik het spreken in tongen laat. Iets trekt om me ervan af te houden, maar de Heer trekt harder. Weet dat! Dit is een aanmoediging voor iedereen om in tongen te spreken en het niet te laten.

- 11 juli 2021
Blijdschap kwam vanochtend in mij op. De hele dienst komen er steeds meer gezichten in mij op om dit te vertellen. Dus ik zeg tegen de hele gemeenschap: God heeft blijdschap voor jou vandaag.

- 11 juli 2021

Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.

Jaren en jaren geleden heb ik een droom gehad. Dat was toen voor mij beangstigend. Ik was in een gebouw, samen met andere mensen, en het gebouw stond in brand. Een stem zei: 'Zij weet de weg.' Ik keek om me heen wie die 'zij' was, en dat bleek ik te zijn. En ik dacht bij mezelf: ik weet de weg niet! Opnieuw de stem: 'Zij weet de weg.' Toen ben ik maar gewoon gaan lopen en verschillende deuren en trappen gehad, al vallend en opstaand. Uiteindelijk vond ik de deur die naar buiten leidde naar de vrijheid.

Toen wist ik niet wat ik met de droom moest. Toen we met deze prekenserie startten, kwam ineens deze droom terug. En nog steeds wist ik niet wat er mee moest.

Gisteravond kwam deze droom wéér. En toen kwam daarbij de stem: 'Ga maar. Zet de stappen, met vallen en opstaan kan je het einddoel bereiken, dat wat ik voor je heb klaarliggen.' Nog steeds vond ik het heel vaag. Maar samen met het lied 'Lopen over water' begreep ik: dit is het moment om te delen. We moeten op pad gaan en God gaat met ons mee.

Wat bedoelt God vandaag?

Als er ooit iets in brand staat, is het nu. Kijk om je heen: de wereld staat in brand. God zegt: 'Zij weet de weg.' Zij zijn wij. Wij weten de weg. God zegt: 'Ga maar, met vallen en opstaan zul je de mensen uit de brand helpen, in veiligheid leiden de brand uit.'

- 11 juli 2021
Romeinen 12:2

'En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (het vernieuwen van je denken).' 

- 11 juli 2021
Ik heb het idee dat God zegt: 'Er zijn veel mensen die al jaren geleden een woord hebben gehad en zich nog steeds afvragen of dit het moment is.' Soms 'mis' je de aanmoediging om jouw woord te delen, maar echt: ga, het licht staat op groen. Wacht niet langer.

- 11 juli 2021

27 juni 2021

De dienst van 27 juni 2021.

We hebben gelezen / besproken:

 • Daniël
Jesaja 62:2

Je hebt een nieuwe naam gekregen.

Image
Ik zag een beeld van een hele grote versleten drukknop. Iemand stond voor die drukknop te kijken en dacht: 'ik druk niet nóg een keer op die knop hoor, geheid dat die deur niet open gaat, dit is zo versleten.' Ik wil diegene aanmoedigen: druk tóch op die knop!

- 27 juni 2021
Een beeld voor iemand persoonlijk. In het centrum van ons dorp staat een huis waar klimop tegenaan groeit. Vorige week hebben ze de klimop bij de wortels afgezaagd. Maar die oude klimop zie je nog steeds tegen de hele muur. Ik heb de indruk dat God zegt: 'Ook al heb je iets bij de wortel afgezaagd, dan nog steeds kun je de oude sporen zien en kunnen de dode delen nog aan je kleven.'

- 27 juni 2021
Bij sommige mensen is het geloof ver weggezakt of losgelaten. Mensen die toch in lastige situaties terecht komen. Voor deze mensen wil ik bidden dat ze God (opnieuw) vinden en ook dat wij als omstandigers de juiste woorden krijgen. 'Zoek het oude vertrouwen opnieuw.'

- 27 juni 2021
Net als het kinderspelletje zegt God tegen ons: "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet." Met dit verschil dat kinderen er bij elkaar naar moeten raden, maar God fluistert in ons hart: 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, en het is... je buurvrouw... je vader.' Hij laat ons zien wat we zelf niet zien.

- 27 juni 2021
Let faith arise
In spite of what I see
Lord, I believe,
But help my unbelief
I choose to trust You
No matter what I feel
Let faith arise...

God of miracles come
We need Your supernatural love
To break through
Nothing's impossible
You're the God of miracles

- 27 juni 2021

Jezus Overwinnaar!

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven

Elke storm verstilt
door de klank van Uw stem

Alles buigt voor Koning Jezus

- 27 juni 2021
'Doe wel, en zie niet om.'

- 27 juni 2021
2 Korinthiërs 6:2

'Nu is de aangename tijd.'
Heel vaak krijgen we namen op ons hart en dan wacht je ermee, maar die namen komen toch terug. De Heer zegt: 'NU.'

- 27 juni 2021
Je hebt wel eens als je in gesprek bent met mensen en je raakt een verkeerde snaar dat mensen zich op de kast laten jagen. Bij sommige mensen gebeurt dit zo snel, dat we een gevleugelde uitspraak in het gezin hebben: 'Die heeft geen kast nodig, maar een dempeltje.' Mijn vraag aan ons allemaal: zijn wij nog net zo snel met bidden? Hebben wij een kast nodig of een drempeltje? 

- 27 juni 2021

20 juni 2021

De dienst van 20 juni 2021.

We hebben gelezen / besproken:

 • Ester

God is nooit de bron van ellende in ons leven.

'Als je je verleden niet omarmt, heb Ik geen toekomst voor je.' Uitspraak van Henk Rothuizen.

- 20 juni 2021

Geduld hebben en afstemmen op Gods timing.

 
Zoals Ester deed met haar vraag aan koning Ahasveros. Ze stelde haar vraag niet direct toen ze mocht spreken. Ze stelde haar vraag niet na het eerste diner. Ze stelde haar vraag pas bij het tweede diner, toen Haman zijn hand intussen had overspeeld.
Ik heb het beeld van een lege doos; prachtig verpakt en hij wordt afgeleverd, maar de ontvanger is niet thuis. Het gaat niet om de doos, maar het gaat hierom: kun je nog ontvangen? Want als je niet openstelt om te kunnen ontvangen dan kan die doos ook niet vullen om je te verlossen. Het gaat om het kunnen en willen ontvangen.

- 20 juni 2021
Ik denk aan een lied waarin wordt gezongen: 'I want more, I want more, I want more.' Maar eigenlijk denken wij (bijna) nooit bij onszelf: 'Ik wil meer geven.' Ik heb de indruk dat de Heer dat van ons vraagt, dat we meer willen geven.

- 20 juni 2021
Romein 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

- 20 juni 2021

Durf jij een Mordechai
te zijn?

Dat betekent: op een vriendelijke manier de ander erop wijzen dat hij of zij ook in een moeilijke situatie een sleutelrol kan spelen. 

Image
Ik moet denken aan de situatie van Ester. Ester zat in een 'gevangenis'. Maak van jóuw gevangenis een ontmoetingsplek voor de Heer en Hij geeft je een sleutel naar vrijheid, naar het hart van een ander. Maak van je gevangenis een plaats van autoriteit.

- 20 juni 2021
Naast kennen en herkennen is er ook nog 'erkennen'. De definitie van 'erkennen' is 'inzien van de situatie en zéggen dat iets zo is.' Dat is ook wat Ester deed: ze zag niet alleen wat er speelde, maar zei er ook wat van. Als zij dat niet had gedaan, had de geschiedenis anders gelopen. En ik denk dat het zien, het kennen, herkennen het eerste deel is, maar ik denk dat erkennen de volgende stap is. Bewustwording en erkenning is het begin van verandering.

- 20 juni 2021
Ik moet denken aan iemand die het gevoel heeft dat hij / zij niks te geven heeft.
Als je denkt dat je niks te geven hebt - en we zingen erover en kennen de teksten - mag God je dan verbazen over wat je alsnog kunt geven?

- 20 juni 2021

Kun jij naar een Mordechai
luisteren?

I'm gonna sing
in the middle of the storm

Louder and louder,
you're gonna hear my praises roar

- 20 juni 2021
Bij het zinnetje van Henk Rothuizen ('Als je je verleden niet omarmt, heb Ik geen toekomst voor je.') hoorde ook een woord: teleurstelling. Ik heb het idee dat er iemand is, of meerdere mensen, die teleurgesteld zijn. Het doet mij pijn want ik ken dat gevoel. De oproep aan degene die het betreft: teleurstelling is heel reëel. Het kan je ontzettend gevangen houden. Kijk omhoog, benoem je teleurstelling en geef die teleurstelling aan God. Laat je troosten, zet je schouders eronder en ga door. Omgaan met teleurstelling en je laten troosten is onderdeel van het proces om jezelf - opnieuw- te geven. Erken het. Ga het aan.

- 20 juni 2021

Geloof niet in de leugen dat er íets is, dat Hij niet kan of wat Hij niet belangrijk vindt.

Image
Beeld van een rader in een klok. Het woord wat daarbij hoort: 'Denk niet dat jij gemist kunt worden.'
In het geheel van een klok zijn alle raderen nodig, net als ieder mens nodig is om het geheel te laten draaien.

- 20 juni 2021

De aarde wordt vol van Uw koninkrijk!

(Her)ken de tijden - Deel I - Samen kijken

In het eerste deel van deze serie hebben we met elkaar gekeken naar wat we om ons heen zien en geluisterd wat onze Heer hierover te zeggen heeft.

Hieronder vind je terug wat er in deze eerste drie diensten aan woorden, beelden en indrukken is ontvangen en gedeeld!
Image
Joh. 4:31-38
Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

13 juni 2021

De dienst van 13 juni 2021.

We hebben gelezen:

 • 1 Kronieken 12:32
 • 2 Samuel 20:1-2, 15-21
 • Johannes 16:12-14
Image
Dit gevoel heb ik bij vandaag; sta open. 'A few things I've learned since I knew it all'. We denken zoveel te weten, maar ik bid voor open harten.

Wij (Nederlanders) vinden het vaak prettiger als iets 'ingewikkeld' is, wat dan kun je er tenminste nog een beetje je best voor doen. Maar ontvangen mag op een kinderlijke manier, eenvoudig. 

- 13 juni 2021
Your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like a fire

- 13 juni 2021
Ik zie de meest perfecte pijl (voor boogschieten). Perfect gemaakt, geen afwijking, de pijl perfect, de veren recht, de schacht helemaal correct en die ligt op de boog, maar hij wordt niet afgeschoten.

Een perfecte pijl heeft geen nut als hij niet wordt afgeschoten. Wat God geeft is bedoeld om in te zetten.

- 13 juni 2021

De Kerk,
het Lichaam,
als wijze moeder
waar je nooit tevergeefs om raad komt.

Image
Ik heb sterk de indruk om achter 'wat zie je' ook 'wat ruik je' toe te voegen. Soms maakt geur ook zoveel meer duidelijk van wat je ziet. Dan weet je of je op een vuilnisbelt staat of in een bloemenveld; het maakt geestelijk dat je weet of je de vijand of een kind van God tegenover je hebt. Geur maakt je keuze nog scherper.

- 13 juni 2021
Image
Ik krijg de hele tijd een beeld van een veld narcissen. Ik vind narcissen prachtig, mede omdat ze lijken op roeptoeters. Ik krijg het idee dat God zegt: 'Is zien niet genoeg? Verwacht je nu ook nog dat het in volzinnen doorkomt? Vertrouw op wat je ziet en op wat je ruikt.'

- 13 juni 2021
Show me your glory
Show me what you see

- 13 juni 2021
Ik zie nu pas wat de Heer aan het doen is in mijn leven, en in dat van de familie van mijn moeder, waar na 40 jaar weer contact mee is. Ik herken de tijden waarin Hij ons aan het herstellen is en hoe Hij ons helpt datgene te doen wat er nodig is. Het kost kracht en vereist moed en een zacht hart, maar het is het zo waard Hem hierin te volgen en vertrouwen.

Heer, help ons en geef ons wijsheid. Wij hebben hierin gebedssteun nodig.

- 13 juni 2021
God heeft het op mijn hart gelegd dat Hij vrouwen hun stem terug wil geven. Ik zag een menigte met vrouwen met tape op hun monden. God haalt deze tape van onze monden. God wil ons vrouwen onze stem teruggeven. 

- 13 juni 2021
Image
Vanmorgen deelde iemand dat ergens een gebroken spiegel lag en dat - ook al is het glas gebroken - de reflectie nog altijd even helder en mooi is. Ik werd net opnieuw bepaald bij een gebroken spiegel. God zei: 'Durf je de gebroken stukken op te rapen? Als je dat doet, wees dan niet bang dat je vingers gaan bloeden. Ik heb ook gebloed. Wees niet bang.'

- 13 juni 2021

6 juni 2021

De dienst van 6 juni 2021.

We hebben gelezen:
 • Lukas 11:14-35
 • Lukas 12:54-57
 • Mat. 16:1-12

Ezechiël 36:26

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.

- 6 juni 2021

Open the eyes of my heart Lord,
I want to see you.

You are holy, holy, holy.
 

- 6 juni 2021

Ik werd vanmorgen wakker en heb de Heilige Geest welkom geheten. Maar om iemand welkom te heten moet je hem eerst uitnodigen.

Toen zongen we: 'I want to see you.' En ik voegde daaraan toe: 'And I want to feel you.' Het hoort zo bij elkaar: als je een relatie hebt zie je elkaar, begrijp je elkaar, voel je elkaar. Ook dit wees op 'relatie hebben'.

Toen kwam het avondmaal met water. Zonder water gaan we dood. Zonder Jezus gaan we ook dood. Want Jezus is dat levende water. Dus ik drink het glas water van het avondmaal als heilig, levend water, omdat ik leef en een relatie heb met de Levende.

- 6 juni 2021
Tijdens de aanbidding en het avondmaal hoorde ik steeds: 'Er is meer, er is meer, en Ik ga je nog meer geven.'

Toen had ik een Petrus momentje. Ik dacht ineens: 'Ohhhh... het brood!' en ik was totaal van mijn apropos want alle raderen gingen draaien; ik hield Marjan in de gaten: heeft zij of iemand anders het brood al op? Moet ik iets doen?

Toen zei God: 'Wacht even, er is meer... Laat mij nu eerst met jou in gesprek gaan in plaats van dat je aan van alles denkt en wil doen.'

- 6 juni 2021
Image
Ik keek naar het glas water en ik zag helemaal niks. Toen dacht ik... 'Ik zie niks en tegelijkertijd zie ik heel veel.' Het water is zuiver en helder, er zit geen vuiltje in. Zo kan mijn, ons, leven er ook uit zien. Een leven met de Heer zonder allerlei narigheden.

- 6 juni 2021
Image
Ik zag pas een jongen met zijn scooter. Ik keek beter, en dacht: 'Er klopt iets niet.' Het was een grote gozer; ik liep naar hem toe en vroeg: 'Hoe gaat het?' Toen keek ik goed en hij begon te huilen. Hij was onderuit gegaan. Het greep me aan, want ik zag ineens geen grote gozer, maar een kleine jongen. En ik dacht: met onze natuurlijke ogen zien we iets anders dan met onze geestelijke ogen.

Later liep ik buiten in de polder. Ik was boos, geirriteerd, teleurgesteld. Ik zag een mooi korenveld met in het midden één klaproos. Een klaproos betekent voor mij heel veel en het feit dat de klaproos helemaal alleen stond, maakte me eigenlijk nog bozer. Ik hoorde dat de Heer zei: 'Loop eens terug, kijk eens beter.' Maar ik weigerde en liep door.

's Avonds wilde mijn dochter ook even wandelen en ik ging opnieuw dezelfde weg. Toen dacht ik: ik ga toch even kijken. En ja hoor, er stond nog een klaproos naast, alleen nog minder zichtbaar want in de knop. God zei: 'Zie je nou? Je bent niet alleen.' 

- 6 juni 2021

Ik stond vanochtend in onze nieuwe keuken in de kerk om koffie te zetten. Iets wat ik al zo vaak gedaan heb. Maar nu, in de nieuwe keuken, met de veranderde situatie, lukte het ineens niet. Ik had een onderdeel over en moest om hulp vragen om koffie te zetten. Hoe kan het dat, wanneer de omstandigheden anders zijn, alles wat ik zo gewend was te doen nu ineens niet meer zomaar lukt? 

- 6 juni 2021

Toen ik mijn glas vasthield, zag ik de vingerafdrukken op mijn glas zitten. God heeft je uniek gemaakt, gewenst, geliefd met een doel.

- 6 juni 2021

Mijn kleine ukkie zegt: 'Mama, waarom drinken dieren alleen maar water? En is dat voor mensen dan ook niet genoeg?'

Vanmorgen hebben we alleen maar water gedronken. En ja, dat is meer dan genoeg op het moment dat we kijken vanuit het perspectief van het Koninkrijk.

- 6 juni 2021

Ik zie heel de ochtend overal kleuren, alsof mijn bril meekleurend glas heeft. Alles ziet er hetzelfde uit, maar toch anders, door de kleuren. De wereld als door een regenboog, waarbij de regenboog het symbool van hoop is. Ik hoop dat ik de wereld en de mensen erin steeds vanuit een nieuw perspectief, met een nieuwe blik kan blijven zien.

- 6 juni 2021

God zien met al je zintuigen, alsof je lichaam één is, net als we in de gemeente één zijn. Het gaat over proeven, tasten, ruiken, zien, horen. En niet als minste met de ogen van het hart, want alleen een oogbol is niet genoeg.

- 6 juni 2021

Image

Toen ik mijn glas ophief, keek ik naar Martin en ik zag hem op zijn kop. Dat is precies hoe het ook in het Koninkrijk van de hemel is. Wat voor mensen dwaasheid is, is voor God wijsheid. En God zegt: 'Overwin de haat met de Liefde.' De principes van het Konkrijk zijn vaak zo anders dan wij mensen gewend zijn, precies het omgekeerde zelfs. Dat lijkt soms niet logisch, maar voor God is dat heel logisch.

- 6 juni 2021

Afhankelijk van God zijn, is vrij zijn. Er zijn zoveel beperkingen waar Hij ons vrij van wil maken. We zijn gemaakt voor een andere realiteit, de realiteit van leven in Zijn Koninkrijk. Durven we dit aan?

- 6 juni 2021
Tijdens het werk luister ik graag naar muziek. Er schoot me een tekst te binnen die ik pas hoorde:

What the world needs now
is Love, sweet Love

It's the only thing
that there's just too little of


What the world needs now
is Love, sweet Love


Je kan niet naar mensen kijken zonder ze lief te hebben, als je met Zijn ogen kijkt.

- 6 juni 2021
Hij is nog steeds dezelfde, Hij staat met uitgestrekte armen en vurige ogen - als een vuurvlam - vol liefde om te ontvangen hen die Hem aanroepen. De tijd dringt. 

- 6 juni 2021
Je hersenen kunnen je zo beperken in wat je ziet. Ik denk dat je vandaag vooral mag zien zonder na te denken. Lekker staren wat er voor je verschijnt, de betekenis komt vanzelf.

- 6 juni 2021
Image

Vroeger zei ik altijd: 'Mama, wanneer ga ik nou uit huis?' En dan antwoordde mijn moeder: 'Misschien morgen wel, in Gods termen, want 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dat komt wel, wacht maar rustig af.’

Ik merk aan mezelf vaak dat als er een woord van God komt, ik denk: 'Wanneer dan, Heer?'  Ik heb de indruk dat God vandaag zegt: 'Kun je niet gewoon eens ff rustig wachten? Gewoon kijken hoe het allemaal gaat komen?'

- 6 juni 2021

Weerspiegel in mij uw hart
Weerspiegel in mij uw liefde
Zodat de wereld om mij heen 
u echt zal leren kennen

Weerspiegel in mij uw eer
Weerspiegel in mij uw genade
Vorm mij meer naar uw betekenis
als ik u aanbid

Vader vul mijn handen
maak mijn voeten bereid
Leg uw woorden in mijn mond
Ik wil uw dienaar zijn

Heer vernieuw mijn denken
vul mijn geest met uw Geest
Leer mij zien wie u werkelijk bent
zodat ik leven zal als u.

- 6 juni 2021

Image

Ik zag in mijn glas water de weerspiegeling van de witte koepel hier in de kerk. En ik zag mezelf. Door de draaing in het glas leek het alsof mijn armen zich uitstrekten, wijd. Als je met geestelijke ogen kijkt, gaat Hij de wereld aanraken door jou en mij heen.

- 6 juni 2021

Ik was aan het wandelen en keek vooral naar een grote brand die achter mij al uren woedde. Op een gegeven moment keek ik weer voor me, en stond ik oog in oog met een schitterende, enorm grote spierbundel van een stier. Hoe had ik hem nu ooit kunnen missen en zag ik hem zo laat pas?

De les is: richt je niet op wat achter je ligt, waar je niets mee kunt, maar strek je uit naar wat voor je ligt, want dat kan geweldig krachtig zijn!

- 6 juni 2021
Image
Normaal eet ik het brood van het avondmaal op, maar nu zag ik de twee stukken brood nog liggen, twee helften. Het woord 'dualiteit' kwam in mij op. Ik ben altijd bang dat ik een slecht persoon ben. Het voelde alsof God zei: 'Het is OK om goede en slechte eigenschappen te hebben.'

Je ontkomt er in deze wereld niet aan om goede en slechte eigenschappen te hebben, want we leven in een gebroken wereld. Het begint met te herkennen en erkennen: Heer, er zijn dingen in mij die goed, die gezond zijn en die wil ik koesteren. En er zijn dingen die misschien nog niet zo goed, gebroken zijn. God zegt: 'Ik wil daar met jou groeiend in komen en Ik wil daar heling in brengen.' Daar is Hij voor gekomen en dat is een levenslang proces.

- 6 juni 2021
Ik keek door het water en het glas en ik zag mijn vingers, die veel groter leken dan ze werkelijk zijn. God zei: 'Ik zal veel grotere dingen doen dan jij kunt denken of beseffen. Sla je ogen op'.

Ik moest denken aan Psalm 121: 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?'

Mijn hulp komt van God. Hij zal het door ons doen. We hoeven alleen maar onze geestelijke ogen op te slaan naar Hem, en met de focus op Hem zal Hij het ons laten zien.

- 6 juni 2021

31 mei 2021

De dienst van 31 mei 2021.

We hebben gelezen:
 • Joh. 4:31-38
Ik zie veel angst om me heen. Niet alleen angst voor corona, maar om van alles. Angst om voor gek te staan, angst om niet leuk gevonden te worden, angst om de mening van anderen, angst om de toekomst. Maar ik merk, dat als ik dit bij God leg, met Hem in gesprek ga en Hem meeneem, dat de angst verdwijnt. Ik denk dat de uitdaging is om te zien waar braakliggend terrein ligt, als we kijken waar onze eigen angst ligt.

- 31 mei 2021

Ik heb al twee weken een liedje in mijn hoofd:

'Kom tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijn.
Kom tot Mij en Ik geef u rust. Neem mijn juk op en leer van mij.'

Zijn juk is zacht, zijn last is licht.

- 31 mei 2021
Ik moest denken aan het verhaal van Samuel, waarin hij wordt geroepen door de Heer. Mijn oog viel op het stukje tekst 1 Samuel 3:3 "(...) en de lamp van God was nog niet uit gegaan." Als Samuel na de derde keer dan luistert naar wat God te zeggen heeft, spreekt de Heer in 1 Samuel 3:11 "Ik ga in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen."

Dat is voor ons. Gods lamp is nog niet uitgegaan. Als wij, door dichtbij Jezus te zijn, Gods stem horen, gaat God iets doen in onze omgeving waarvan mensen de oren zullen tuiten!

- 31 mei 2021
Ik zie niet de witte velden maar terrein dat braak ligt. Jongeren met onzekerheid over nu en de toekomst, grote verschillen tussen mensen varierend tussen angst en onverschilligheid. Mensen die elkaar de maat nemen en veroordelen op grond van overtuigingen rondom gedrag. De grond is rijp om ingezaaid te worden. En dat wat we gaan zaaien is Liefde, vrede, verdraagzaamheid en geloof.

- 31 mei 2021
We hebben het steeds over akkers inzaaien en velden die geoogst moeten worden. Maar ik zie mezelf steeds in een tuin lopen met gebroken takjes en bloemen die te zwaar worden. En ik ben steeds aan het stutten en verbinden en helen. Dus ik denk dat de Heer wil aanvullen: er zijn ook akkers van heling, waar we niet alles weg hoeven halen. Het geknakte riet verbreekt Hij niet! Helende dingen brengen soms zoveel bloei teweeg!

- 31 mei 2021
Onderweg in de auto naar de dienst, had ik de indruk dat de Heer zei: "Kijk eens om je heen. Alles om je heen is zo zichtbaar. Dit alles heb Ik gecreëerd. Hier zie je mij in." En toen zei ik: "Heer, ik zie het ook in zoveel dingen niet." En toen zei God: "En da's waar jij aan bod komt." Wij zijn aan zet waar Zijn koninkrijk nog niet baanbreekt in deze wereld. 

- 31 mei 2021
Image
Ik had een beeld. In grotten zie je stalagtieten en stalagmieten. Dat is een proces van miljoenen jaren van water dat continu druppelt en kalk afzet. Toen liet God het beeld inzoomen en zei: "Wil jij water of wil je een diamant?" Ik koos een diamant, want ik dacht... "Die is waardevoller". God zei: "Is dat wel zo?" Elke druppel maakt verschil. Wij kijken vaak naar het resultaat, maar zie je ook de kostbaarheid en noodzaak van de druppels water?

- 31 mei 2021
Ik moet denken aan het verhaal van Jozua, waarin hij na een verloren strijd op de grond valt en gaat liggen jammeren. Zo'n periode heb ik ook achter de rug, van jammeren over de omstandigheden. Vanmorgen zegt de Heer: "Ben je klaar? Ga op je voeten staan en neem je verantwoording." Net als Hij sprak tegen Jozua. En dat spreekt Hij ook tegen ons allemaal. Het is tijd dat we klaar zijn met jammeren en dat we op mogen staan om onze voeten.

- 31 mei 2021
Als ik om me heen kijk, zie ik de genade en de liefde van God. Gewoon mijn natuurlijke ogen in de natuur, alles prachtig groen in allerlei kleuren. Schapen die aan het grazen zijn; de regen die Hij heeft gegeven waardoor de droogte van de afgelopen 3 jaar voorbij is; ik zie dat mensen gezegend worden. Dat beweegt en geeft dat ik dankbaar ben en vrede heb. Die vrede gun ik aan iedereen, ook aan de mensen die God nog niet kennen.

- 31 mei 2021
Ik ben een doener. Maar het eerste wat God me zei was: "Zien is niet gelijk aan doen. Ga eerst eens kijken." Daarna dacht ik: "Oke, als ik dan iets ga zien, waar ga ik dat dan doen?" Toen liet God me cirkels tekenen. Cirkels om mijn leven; de mensen om mij heen, de mensen die ik zie. Dichtbij, maar ook verder weg, in alledag, in de supermarkt. Het kwam er op neer dat we moeten leren kijken, ook hóe we gaan kijken en waar. Oogst ligt overal. Dat gaat een proces worden. God daagt ons uit om te komen op de plek om eerst maar eens te zien, zonder te doen. Kijk om je heen, dan zie je.

- 31 mei 2021
Ik ben zo moe na anderhalf jaar ploeteren en worstelen, moe van het energie geven en overleven. Tijdens de aanbidding wees God me erop dat Hij altijd nieuwe kracht geeft en nieuw leven laat ontspringen. Daar hoef je geen moeite voor te doen, dat kun je gewoon aan Hem overgeven. Je hoeft niet altijd keihard te ploeteren op de velden; ik zie nieuw leven ontstaan.

- 31 mei 2021
Ik realiseerde me dat je soms op een andere manier moet leren kijken.

- 31 mei 2021
Ik ben in deze pandemie veel bezig geweest met alles wat niet kan, niet mag, zeker in relatie met de mensen in Oekraïne. Maar ik heb het idee dat de Heer constant zegt: "Kijk niet naar wat was, of naar later, maar kijk naar NU! Kijk vandaag om je heen en zie wat er vandaag kan."

- 31 mei 2021
Ik zie een veld dat wit is om te oogsten in de vorm van onze scheppingsopdracht. Zien wij onze oorspronkelijke roeping op te zorgen voor de aarde nog? Wij als mensen blijven onze verantwoordelijkheid houden om voor de wereld te zorgen. Wij gaan niet goed om met deze wereld, de natuur, de dieren, het land en de zee, en ik denk dat voor ons als Christen een terrein is wat wit is om te oogsten.

- 31 mei 2021
We mogen vooral naar Jezus kijken; de 'key' zit in de relatie met Jezus. Zie Jezus (opnieuw) als Bron van datgene waar Hij jou in uitdaagt.

- 31 mei 2021
Image
Ik had een beeld van een openluchtzwembad. Het was heel warm. Veel mensen wilden in het zwembad komen, maar er stond een groot hek omheen. De enige manier om in het zwembad te komen was om een hele hoge trap op te gaan en van een enorme, bochtige glijbaan af te gaan. Ik liep de trap op, en maakte me zorgen over van alles. Over de treden, het water, de scherpe bochten. Vol angst klom ik en ging ik de glijbaan af maar toen ik in het zwembad kwam, was het heerlijk! Eenmaal aangekomen, kon ik alle mensen die nog buiten stonden, binnenlaten door de poort van binnenuit te openen. Soms moet je zelf door de angst heen om te kunnen oogsten.

- 31 mei 2021
Wij denken zo vaak in hele smalle keuzes, maar de keuzemogelijkheid is zoveel wijder bij God. Zie je de wijde keuzemogelijkheden die God geeft? Buiten de manieren die we 'kennen' geeft God een breed scala aan kansen, wegen en mogelijkheden.

- 31 mei 2021
Als ik om me heen kijk zie ik Gods creativiteit. Ik vind dat zo bijzonder; ik zie overal nieuwe dingen gebeuren. Mensen worden - positief of negatief - geconfronteerd met zichzelf. Door die confrontaties maken mensen soms ook gekke sprongen. Voor die nood mogen we ook onze ogen openen.

- 31 mei 2021

Rafaël gemeente de Rank

Ringvaartweg 123
3065 AC Rotterdam

Telefoonnummer
010 - 307 27 41

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. Zie hervoor ook onze privacy verklaring.