2e vesper - Voorbereid op weg

2e vesper - Voorbereid op weg

Lukas 19:29-42 (NBV)

Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: 'Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: "Waarom maken jullie het los?" moeten jullie antwoorden: "De Heer heeft het nodig."' De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: 'Waarom maken jullie het los?' Ze antwoordden: 'De Heer heeft het nodig.' Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: 'Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!' Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: 'Meester, berisp uw leerlingen.' Maar hij antwoordde: 'Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.' Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: 'Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu’.

Jezus gaat naar Jeruzalem. Hij gaat niet zomaar… Hij heeft een doel! Hij weet dat hier binnenkort zijn lijden en sterven plaats zal vinden. Hij weet dat hier het offer gebracht zal worden dat de wereld vrede zal brengen. Wanneer je de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem goed leest, lees je dat alles wat komen gaat al is voorbereid. Het ezelsveulen dat klaarstaat, de Messias die weet dat de Heilige Geest haar eigenaren zal overtuigen het vrijwillig af te staan omdat de Meester het nodig heeft… In alles was voorzien! De oude woorden van de profeet Zacharia hadden het al voorzegt: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier." In alles wat nodig was om deze profetie te vervullen had God zelf voorzien. Jezus stuurt twee van zijn discipelen op pad om het ezelsveulen te halen. Zij wisten nog niet half waar het toe zou dienen. Ze wisten niet hoe de taak van dit jonge dier al lang geleden was voorzegt. Ze wisten niet hoe de eigenaars zouden reageren als ze het meenamen, ze wisten niet van alles wat al door de Heilige Geest was voorbereid. Ondanks dat gehoorzaamden ze en namen ze hun verantwoording in het voorbereiden van de intocht in Jeruzalem. Er is zoveel wat wij niet weten, niet begrijpen, niet voorzien. Maar wanneer wij onze verantwoording nemen in ons deel van wat Hij heeft voorbereid… worden profetieën waarheid en doet de Heer zijn intocht in onze wereld, in onze tijd!

Heer leer ons te gehoorzamen, onze verantwoording op te pakken in ons deel van de voorbereiding van datgene waarin U heeft voorzien voor deze tijd!

Rafaël gemeente de Rank

Ringvaartweg 123
3065 AC Rotterdam

Telefoonnummer
010 - 307 27 41

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.